Skip to main content
Skip table of contents

Voorbeelden bronnen in dataset

In een dataset kan je bronnen toevoegen en deze doormiddel van het sleutelveld met elkaar verbinden. Dit is ook al beschreven in Bewerken.

Zie hieronder 2 voorbeeld bronnen die zijn opgehaald bij Verzamelen.

Bron 1

Factuurnummer

Land

Artikelcode

Bedrag

F123

NL

ABC

100

F123

AU

AZY

200

F456

AU

AVW

300

F456

AU

AZY

200

Bron 2

Artikelcode

LeveranciersCode/Crediteur

ABC

C987

AZY

C687

AVW

C985

AZY

C369

Dataset/bewerken

Wanneer in de dataset gekoppeld wordt op:

Bron 1.Artikelcode = Bron 2.Artikelcode, zal de uitkomst als volgt zijn.

Factuurnummer

Land

ArtikelCode/Itemcode

Bedrag

ArtikelCode/Itemcode

LevernaciersCode/Crediteur

F123

NL

ABC

100

ABC

C987

F123

AU

AZY

200

AZY

C687

F123

AU

AZY

200

AZY

C369

F456

AU

AVW

300

AVW

C985

F456

AU

AZY

200

AZY

C687

F456

AU

AZY

200

AZY

C369

We zien dat alle kolommen achter elkaar staan. Ofwel, het totaal aantal kolommen is 4+2 = 6.

Ook zien we dat er meer regels zijn gekomen. Doordat artikelcode AZY 2x voorkomt in Bron 2, hebben we een zogenaamde 1 op meer relatie (1-n). Hierdoor worden alle gevonden regels uit Bron 1 gedupliceerd voor iedere match gevonden in Bron 2. Dit staat ook bekend als “left outer join”.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.