Skip to main content
Skip table of contents

Voorbeelden filtering in dataset

In een dataset kun je bronnen toevoegen en deze doormiddel van het sleutelveld met elkaar verbinden. Dit is ook al beschreven in Bewerken.

Zie hieronder 2 voorbeeld bronnen die zijn opgehaald bij Verzamelen.

Filtering om na te gaan welke regels nog niet bestaan

Dit is een veelvoorkomend scenario waarin moet worden gekeken of bepaalde gegevens uit Bron 1, al in Bron 2 voorkomen. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer gegevens gesynchroniseerd moeten worden.

Bron 1

FactuurnummerBron1

Land

Artikelcode

Bedrag

F123

NL

ABC

100

F456

AU

AVW

300

Bron 2

FactuurnummerBron2

F123

Dataset/bewerken

Wanneer in de dataset gekoppeld wordt op:

Bron 1.FactuurnummerBron1= Bron 2.FactuurnummerBron2, zal de uitkomst als volgt zijn.

Factuurnummer

Land

ArtikelCode/Itemcode

Bedrag

FactuurnummerBron2

F123

NL

ABC

100

F123

F456

AU

AVW

300

We zien dat het veld FactuurnummerBron2 voor regel 2 leeg is. Deze factuur komt dus nog niet voor in Bron 2.

Filtering

Door nu de volgende filtering toe te passen, blijven alleen de regels over die nog niet in Bron 2 voorkomen.

In de linker lijst wordt gekozen voor het veld FactuurnummerBron2

In de middelste lijst wordt gekozen voor het = teken

In de rechter lijst wordt op de 3 puntjes geklikt. In het berekeningen scherm wordt een lege waarde opgegeven.

PY
''

Door dit op deze manier in te richten, blijven alleen de regels over waarvoor FactuurnummerBron2 leeg is

Zie hier onder het resultaat:

Factuurnummer

Land

ArtikelCode/Itemcode

Bedrag

FactuurnummerBron2

F456

AU

AVW

300

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.