Skip to main content
Skip table of contents

Waarde of berekening veld

Op veel plekken binnen U-Turn studio kom je het zogenaamde waarde of berekening veld tegen.

Met dit onderdeel heb je de mogelijkheid om een harde waarde op te geven, of een dynamsiche/berekende waarde door middel van een berekening.

Dit onderdeel kent twee varianten. De eerste variant bevat de mogelijkheid om de waarde als geheim te markeren met het slotje (2), de andere variant bevat dit slotje niet.

Een praktische toepassing van de waarde of berekening is te vinden in de filters. Zo kan je bijvoorbeeld een filter maken waarbij geldt ‘Dienstverbandnummer’ is groter dan 1. In deze situatie zou je simpelweg een waarde gebruiken, deze vul je in bij ‘Waarde’ (1). Dit doe je door simpelweg op het veld ‘Waarde’ te klikken en de gewenste waarde in te vullen.

Een variant waarvoor je een berekening zou willen gebruiken is voor het filter ‘DatumUitDienst’ is kleiner of gelijk aan vandaag + 7 dagen. Hiervoor heb je een berekening nodig om dynamisch deze datum te bepalen. Om de berekening te openen klik je op <> (3), vervolgens opent de expressie editor.

In deze editor kan je met behulp van Python en Excel-formules berekeningen maken. In geval van het voorbeeld willen we de huidige datum - 5 dagen.

In de editor kan je vervolgens je formule/berekening opgeven. Voor meer informatie over het gebruik van berekeningen en formules, zie Formules, expressies en berekeningen.

De editor kan gesloten worden met het kruisje rechts bovenin. De formule die je hebt opgegeven in de editor wordt automatisch in het veld ‘Waarde’ neergezet. Het is nu ook niet meer mogelijk om op het veld ‘Waarde’ te klikken om de berekening aan te passen. Als je dit toch wil, klik dan weer op <> (3) om de editor te openen. Hier kan je de berekening naar wens aanpassen.

Een berekening die is opgegeven zal altijd een harde waarde uit het veld ‘Waarde’ overschrijven.

Mocht je weer over willen schakelen naar een waarde, open dan de editor en verwijder je berekening. Vervolgens is het veld ‘Waarde’ weer te selecteren en kan je hier je waarde opgeven.

Als geheim markeren

Wanneer je een waarde hebt opgegeven is het mogelijk om deze als geheim te markeren.

Dit doe je door op het slotje (3) te klikken. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld headers met wachtwoorden aanmaakt voor een HTTP verzoek. Je wil immers niet dat iedereen die toegang heeft tot de koppeling of applicatie de wachtwoorden hier weer uit kan halen.

Het is alleen mogelijk om een harde waarde als geheim te markeren. Dit is niet mogelijk wanneer je een expressie of berekening gebruikt.

Wanneer je vervolgens op het slotje klikt verandert het wachtwoord in ********. Dit zal ook de waarde zijn die je in de toekomst zal zien wanneer je het veld weer wil zien.

Terwijl je nog aan het bewerken bent heb je de mogelijkheid om het slotje aan- of uit te zetten om het wachtwoord wel of niet weer te geven. Als je een waarde als geheim hebt gemarkeerd en je verlaat het scherm, zal je de volgende keer het wachtwoord niet meer zien, maar alleen nog maar ********. Het wachtwoord zal geencrypt worden alvorens het opgeslagen wordt, hierdoor is het niet meer te achterhalen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.