Binnen AFAS Profit is het mogelijk om GetConnectoren aan te maken. Een GetConnector geeft een gegevensverzameling terug die je zelf kan definiëren binnen Profit. Voor meer informatie over het aanmaken van GetConnectoren in Profit is de help van AFAS te raadplegen.

Om voor een koppeling een AFAS GetConnector toe te voegen ga je binnen de gewenste koppeling naar het menu item ‘Verzamelen’. Selecteer in het linker paneel bij ‘Selecteer een App’ de optie ‘Afas Get Connector’. Vervolgens moet je aangeven van welke omgeving je de Get Connector wil gebruiken. Selecteer hier de AFAS Profit omgeving in welke je de GetConnector aan hebt gemaakt. Als je de goede omgeving hebt geselecteerd zijn in de dropdown daaronder de GetConnectoren weergegeven die beschikbaar zijn in de geselecteerde omgeving. Kies hier de gewenste Get Connector die je als bron wil gebruiken, en klik op Toevoegen. De GetConnector zal toegevoegd worden aan de lijst met bronnen in het rechter paneel.

Om te controleren of de Get Connector de juiste data bevat kan je in het rechter paneel kiezen om de dataset te downloaden. Klik op de knop voor ‘Downloaden' en kies het bestandsformaat waarin je de data wil downloaden. Open het gedownloade bestand en controleer of deze de juiste data bevat.

Krijg je een foutmelding bij het downloaden, controleer dan of je de juiste rechten hebt ingesteld in AFAS Profit (GetConnector zit in de AppConnector en token is nog steeds geldig)

Krijg je geen regel terug of minder regels dan je had verwacht, veelal komt dit door de rechten die de gebruiker achter de token in AFAS Profit heeft. Controleer hier de autorisatie van de gebruiker waar het token aan vast hangt. Kijk hier evntueel in de help van AFAS voor (zoeken op “Autorisatie met gegevensfilters”)