Op organisatie niveau kan worden ingesteld of iedere gebruiker die gebruik wil maken van deze organisatie 2-factor authenticatie ingesteld moet hebben.

Aanpassen beveiligingsbeleid organisatie scherm

Verder wordt bijgehouden welke acties er op organisatie of omgevingsniveau plaatsvinden. De recente acties zijn zichtbaar in de Log tabel. Alle beveiligingslogging is te downloaden via de “Download log” knop.

Dit download een .csv bestand met daarin de log m.b.t. acties relevant voor de beveiliging.

In dit te downloaden bestand, staan de volgende kolommen:

Veldnaam

Omschrijving

Date

De datum dat de actie is uitgevoerd

Executed by

Door wie de actie is uitgevoerd

Refers to

Op welke gebruiker de actie betrekking heeft gehad

Action

Welke actie er is uitgevoerd. De volgende acties zijn mogelijk:

  • LoginUser

  • AddUserToRoleEnvironment

  • AddUserToEnvironment

  • AddUserToOrganisation

  • RemoveUserFromEnvironment

  • RemoveUserFromOrganisation

  • RemoveOwnerFromOrganisation

  • AddOwnerToOrganisation

EnvironmentId

Op welke omgeving de actie betrekking heeft

Role

Welke rol er is toegepast

Comment

Aanvullende informatie m.b.t. de actie