Skip to main content
Skip table of contents

Aanpassen gebruikers organisatie

Via dit scherm kunnen gebruikers worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd:

Aanpassen gebruikers organisatie scherm

Toevoegen

Via de plus knop kan een nieuwe gebruiker toegevoegd worden. Om fouten te voorkomen dient het email adres 2 keer opgegeven te worden. Wanneer de gebruiker al een U-turn account (via registreren) heeft zal deze gebruiker door naar het organisatie scherm te gaan, de nieuwe organisatie zien. Heeft de gebruiker nog geen account, dan zal hij zich eerst moeten registreren. Na registratie zal de organisatie zichtbaar zijn.

In beide gevallen ontvangt de uitgenodigde gebruiker een email van Mooqe om aan te geven dat de persoon is toegevoegd aan de organisatie.

Bewerken

Per gebruiker kan worden aangegeven of de gebruiker Eigenaar is. Door een gebruiker eigenaar te maken krijgt deze gebruiker de rechten om:

  • Gebruikers toe te voegen aan de organisatie

  • Nieuwe omgevingen aan te maken

Verwijderen

Door op de 3 puntjes aan het einde van de regel te klikken, verschijnt de “Verwijderen” knop. Hiermee kan een gebruiker verwijderd worden. De gebruiker heeft dan geen toegang meer tot de organisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.