Skip to main content
Skip table of contents

Aanroepen U-turn API

De volgende gegevens zijn van belang om verbinding te maken.

URL

https://publicservice.mooqe.it/

Header

Authorization: [TOKEN]

Content-Type: application/json

De token voor de header kan verkregen worden zoals beschreven in Ophalen token U-turn API.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.