Skip to main content
Skip table of contents

Algemene handigheidjes

Binnen U-Turn Studio zijn een aantal dingen beschikbaar die je een hoop tijd kunnen besparen.

Control + spatie om autocomplete items te tonen

Binnen elke berekeningen editor of Waarde of berekening veld kan je door middel van control + spatie alle beschikbare items tonen. Dit kunnen de voorgedefinieerde U-Turn functies zijn (bijv. u.vert.zoeken), maar deze kunnen ook variabelen of applicaties bevatten.

Control + S om vanuit elke plek je concept op te slaan

Normaal gesproken sla je het concept van een koppeling op met de knop ‘Concept opslaan’, in het control center. Het is echter ook mogelijk om dit te doen met de toetsencombinatie control + s. Op deze manier kan je vanuit elke plek in een koppeling gemakkelijk de koppeling opslaan als concept.

Waarde van een kolom in tabel kopiëren

Op een aantal plekken in U-Turn Studio worden tabellen gebruikt, bijvoorbeeld om een voorvertoning van de data te geven (bij bouwblokken die data ophalen) of bij de berekende kolommen. In deze tabellen kan je gemakkelijk de waarde uit een kolom kopiëren door op die kolom met de rechtermuisknop te klikken.

image-20240521-123702.png

Je krijgt vervolgens de melding dat de waarde gekopieerd is naar het klembord. Ook de headers van de kolommen zijn op deze manier gemakkelijk te kopiëren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.