Skip to main content
Skip table of contents

Algemene uitleg expressies, formules en berekeningen (python)

Wanneer je nog niet eerder hebt gewerkt met een script taal zoals Python, is het goed om enkele termen te kennen welke in de documentatie gebruikt worden.

Data Type

Opgehaalde waarden of berekende waarden hebben altijd (op de achtergrond) een zogenaamd data type. Alfanumerieke waarden zullen van het type tekst (string) zijn. Getallen kunnen met of zonder decimalen zijn.

Wanneer je een waarde ophaalt uit een andere bron (API of bestand dat je laadt in de U-Turn), dan zal veelal het data type tekst zijn. Ondanks dat het getallen zijn. Wil je hier mee kunnen rekenen bijvoorbeeld, zal je de teksten moeten omzetten naar een getal. Zie voor meer informatie Gebruikte data types.

Variabele

Een variabele is een woord waar een waarde aan toegekend kan worden. Zie onderstaand voorbeeld.

CODE
naamVariabele1 = 1
naamVariabele2 = 2
naamVariabele1 + naamVariabele2

In bovenstaande voorbeeld staan 2 variabelen. Namelijk naamVariabele1 en naamVariabele2. Door variabelen te gebruiken kan je een waarde of uitkomst vaker gebruiken. Ook komt het de leesbaarheid van een script of code ten goede.

Functie

In Python kan je ook gebruik maken van functies. Dit is een gedefinieerd stukje logica dat je meer dan eens wilt aanroepen. Zie bijvoorbeeld hieronder.

CODE
def tekstNaarDecimal(txt):
  #Controle of dit aangeleverde waarde niet leeg is
  if txt == System.DBNull.Value or txt=='' or txt==None:
    return System.Decimal.Parse('0')
  else:
    return System.Decimal.Parse(txt)

var1 = tekstNaarDecimal('123')
var2 = tekstNaarDecimal({veldNaam1})

var1 + var2

Hierboven zie je hoe een functie wordt gedefinieerd om een textuele waarde (data type tekst) om te zetten naar een data type Decimal. De functie (logica) wordt 1 keer gedefinieerd, maar 2x gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.