Skip to main content
Skip table of contents

Beveiliging algemeen

Mooqe doet er alles aan om data van de klanten veilig te houden. Dit betekent onder ander het volgende.

2 Factor Authentication (2FA)

Binnen de U-turn bestaat de mogelijkheid om 2FA te gebruiken.

Tevens is het aan te raden om op organisatieniveau af te dwingen dat 2FA gebruikt wordt door gebruikers van jouw U-turns.

Security rapport

In de U-turn zit een optie om de security logging te bekijken.

Data

Data wordt door de U-turn opgehaald, maar niet opgeslagen binnen de U-turn. Dit geldt niet in geval gebruik wordt gemaakt van een andere service van Mooqe (zoals FTP). Ook bestaat de mogelijkheid dat de logs binnen de U-turns gevoelige data bevatten. Deze logs worden een beperkte tijd bewaard. Zie de details hier van bij de documentatie omtrent logs.

Security scans

Dagelijks vinden security scans plaats op de software. Dit is een automatisch proces. Daarnaast vindt er jaarlijks een audit plaats door een externe auditor. Hierin wordt de software gescanned door een zogenaamde Web Greybox Pentest.

ISO certificering

Mooqe is ISO 9001 & 27001 gecertificeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.