Verouderd (Deprecated). Gebruik dit niet voor nieuwe koppelingen. Je kunt hier beter een HTTP bron voor gebruiken.

Hiermee kan je data ophalen op basis van voorgedefinieerde componenten. Deze componenten zijn zo gedefinieerd, dat je eenvoudig de gegevens uit een andere applicatie kan halen. Hiermee kan bijvoorbeeld de data uit Salesforce worden gehaald.