Skip to main content
Skip table of contents

Filters toevoegen aan dataset

De omschrijvingen in dit gedeelte gelden voor indien je in jouw koppeling gebruik maakt van “Versie bibliotheek berekeningen” > 3.

Zie hier voor de uitleg over de “Versie bibliotheek berekeningen”

Wanneer de dataset is geopend via Actie 1, is het filteren te vinden op het vierde tabblad.

In bovenstaand screenshot is het filteren tabblad te zien. De rode cijfers staan hieronder verder toegelicht.

 1. Dit is de filtergroep. Wanneer er meer dan 1 groep is, worden deze als een OF filter toegepast. Dus de filtering van deze eerste groep wordt toegepast maar wordt aangevuld met regels uit de tweede filtergroep.

 2. Dit is een optionele omschrijving van de filtergroep.

 3. Hiermee kan binnen de groep een filter worden toegevoegd.

 4. Hiermee kan de volledige groep verwijderd worden.

 5. Hiermee kan de groep ingeklapt worden zodat de andere groepen beter zichtbaar zijn.

 6. Dit is een veld uit de dataset waarop gefilterd wordt.

 7. Dit is de operator. Moet het gelijk of ongelijk zijn aan de waarde bij optie 8.

 8. Hierin staat de waarde waarop het veld gefilterd wordt. Veelal zal hier een script voor gebruikt worden.

 9. Dit opent het script voor dit filter (waarde waarop gefilterd moet worden).

 10. Hiermee wordt een filter verwijderd.

 11. Hiermee kan een nieuwe filtergroep toegevoegd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.