Skip to main content
Skip table of contents

FTP-bronnen

Files vanaf een FTP-server kunnen ook als bron van een koppeling toegevoegd worden. Kies in de dropdown ‘Selecteer een APP’ een van de FTP-apps die binnen deze omgeving gedefinieerd zijn. (Voor informatie over het toevoegen van een FTP-app zie FTP )

In het linker paneel krijg je een overzicht van de folders en bestanden die op de geselecteerde FTP-server staan. Hierin zie je de volgende icoontjes :

Hierachter staat de locatie waar je je bevind op de FTP-server

Dit is een folder op de FTP-server.

Indien er een tekst staat ga je na het klikken deze folder in en zie je welke folders en bestanden er in die folder zitten.

Wanneer er ‘..’ achter de map staat ga je een nivo terug in de mappen structuur.

Dit is een bestand op de FTP-server

Door op deze button te klikken wordt de weergave ververst, zodat eventuele nieuwe folders en bestanden ook weergegeven worden.

Door op deze button te klikken wordt het bijbehorende bestand als bron aan de koppeling toegevoegd.

Bewerken FTP Bron

Wanneer je een FTP bron hebt toegevoegd, heb je ook de mogelijkheid deze te bewerken

Je doet dit door op het potloodje naast de bron te klikken. Het volgende scherm verschijnt.

HIer heb je de mogelijkheid om een aantal zaken aan te passen

Pad

Hier staat het relatieve pad naar het bestand.

Formule path

Indien je pad dynamisch wijzigd, kan je een formule opgeven voor je pad. Indien dit gevuld is, zal dit het reulier pad zoals hierboven beschreven overschrijven.

Bestandsnaam

Hier staat de naam van het bestand.

Formule bestandsnaam

Hier kan je het formule opgeven voor jouw bestandsnaam. Denk bijvoorbeeld aan bestanden die iedere dag een andere naam hebben (datum). Of afkomstig zijn uit een loop. In de loop geef je dan een parameter door die hier in de formule gebruikt kan worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.