Skip to main content
Skip table of contents

Loop

Het koppelingstype Loop is er voor bedoeld om per resultaat in de dataset 1 of meerdere andere koppelingen aan te roepen.

Bij de eigenschappen van de koppeling is het van belang om linksonder het veld ‘Basis versie’ uit te zetten, hierdoor komen een aantal extra opties beschikbaar voor het type bron dat je kan toevoegen.

Dit type koppeling ondersteund de algemene functionaliteiten Naam, Parameters, Verzamelen, Bewerken, Schemaen Melding, maar heeft specifieke schermen voor de volgende functionaliteiten:

Koppelen

Hier kun je 1 of meerdere andere koppelingen selecteren die (in de volgorde dat ze hier gedefinieerd staan) voor elk resultaat in de dataset aangeroepen worden.

Indien er bij de aan te roepen koppeling parameters gedefinieerd zijn kun je ook aangeven welke waarden er optioneel meegestuurd moeten worden. Klik hiervoor op de '@'-button achter de koppeling. Nadat een koppeling is geselecteerd wordt hier ook zichtbaar of de koppeling restricties bevat. Het oranje informatie-icoon betekent dat het een gratis koppeling betreft, een zwart informatie-icoon houdt in dat de koppeling inactief is. Als er geen informatie-icoon achter de koppeling staat dan heeft deze geen restricties.

Opties

  • Gebruiken voor test doeleinden (niet live)

    Zie Gebruiken voor test doeleinden (niet live).

  • Koppeling inactief
    Uiteraard zijn de meeste koppelingen actief. Echter kan het soms handig zijn om (tijdelijk) een koppeling uit te schakelen. Door een koppeling op inactief te zetten, zal deze niet meer uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat deze o.a. niet wordt uitgevoerd vanuit een groep, schema of loop.

  • Versie bibliotheek berekeningen
    In de schermen waar berekeningen kunnen worden gemaakt, zoals de berekende kolommen bij de dataset, wordt gebruik gemaakt van voorgedefiniëerde functies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Excel functies die de U-turn ondersteund. In de U-turn komen er regelmatig nieuwe functies bij, of worden functies een beetje aangepast. Dit zorgt voor een nieuwe versie van deze zogenaamde bibliotheek. Iedere nieuwe U-turn wordt aangemaakt met de laatste versie van de bibliotheek. Oudere U-turns kunnen een oudere versie hebben. Deze blijft echter gewoon werken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.