Skip to main content
Skip table of contents

Groep toevoegen/bewerken

Wanneer je een groep toevoegt of bewerkt worden in het navigatie menu de volgende sub-onderdelen weergegeven:

Naam

Hier kan de naam van de groep beheerd worden

Parameters

Hier kunnen parameters gedefinieerd worden die door worden gegeven aan de geselecteerde koppelingen.

Let op: Om parameters door te geven aan geselecteerde koppelingen dienen de namen van de betreffende parameters overeen te komen in de groep en de koppelingen.

Om een parameter toe te voegen dien je een naam en een formule in te geven. De naam kan je invullen in het eerste veld. Om een formule (waarde van de parameter) in te voeren klik je op de drie puntjes aan het einde van het veld ‘Formule’. Een editor opent, hier kan je tussen quotes (““) de waarde van je parameter invullen.

Items

Hier kunnen de koppelingen geselecteerd worden die door deze groep gedraaid moeten worden. Koppelingen kunnen aan de groep toegevoegd worden door deze van links naar rechts te slepen. Een oranje of zwart informatie-icoon geeft aan dat er een restrictie op de koppeling aanwezig is (gratis koppeling of inactieve koppeling).

Opties

Hier kunnen de opties voor de groep ingesteld worden.

Melding

Hier kan ingesteld worden welke notificatie groep een melding moeten ontvangen. Hierbij kan ingeregeld worden:

  • welk onderwerp de te versturen melding moet krijgen

  • wat het minimaal aantal fouten moet zijn voordat er een melding verstuurd wordt

  • hoeveel tijd er tussen het versturen van meldingen moet zitten

Schema

Hier kan opgegeven volgens welk schema of schema’s de koppelingen in de groep gedraaid moeten worden. Zie Schema voor informatie over het inrichten van schema’s.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.