Skip to main content
Skip table of contents

Koppeling(en) importeren

Geëxporteerde koppelingen kunnen ook weer geïmporteerd worden in U-Turn Studio.

Je kan alleen koppelingen importeren die eerder vanuit U-Turn Studio geëxporteerd zijn. Het is niet mogelijk om koppelingen vanuit de traditionele U-Turn te importeren in U-Turn Studio.

Om een koppeling of meerdere koppelingen te importeren, klik je op de Import knop in het koppelingenoverzicht.

image-20240522-075427.png

Hier opent vervolgens een popup waar je een bestand naartoe kan verslepen, of erop kan klikken om via de verkenner een bestand te selecteren.

image-20240522-075520.png

Selecteer vervolgens het bestand dat je wenst te importeren. Dit moet altijd een .zip bestand zijn, en het is alleen mogelijk om geëxporteerde koppelingen uit U-Turn Studio te importeren.

Wanneer je een bestand geselecteerd hebt krijg je een popup te zien met de vraag om applicaties te vervangen. Hierin wordt gekeken naar welke bouwblokken in de te importeren koppelingen aanwezig zijn, en welke applicaties deze bouwblokken bevatten. Selecteer hier welke applicatie je wil kiezen voor elk van de aanwezige applicaties in de koppelingen.

image-20240522-080103.png

Wanneer alle applicaties vervangen zijn kies je voor ‘Importeren’. De koppeling(en) zullen nu geïmporteerd worden op de locatie vanaf waar je de import gestart bent.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.