Datum

Aanpassing

2021-10-12

1123 Layout koppelingen tab type koppeling “Ophalen dossier bijlagen uit AFAS Profit” verbeterd.

2021-10-12

Diverse fixes layout

2021-10-12

1152 Eerste versie uitvoeren koppelingen op eigen server

2021-10-12

1097 Verbeterde mail bij uitnodigen gebruiker die nog niet geregistreerd is