Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2021-10-12

Datum

Aanpassing

2021-10-12

1123 Layout koppelingen tab type koppeling “Ophalen dossier bijlagen uit AFAS Profit” verbeterd.

2021-10-12

Diverse fixes layout

2021-10-12

1152 Eerste versie uitvoeren koppelingen op eigen server

2021-10-12

1097 Verbeterde mail bij uitnodigen gebruiker die nog niet geregistreerd is

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.