Skip to main content
Skip table of contents

Gebruiker toevoegen

Voor het toevoegen van een omgevingsgebruiker zal een popup getoond worden waar het e-mailadres van de toe te voegen gebruiker opgegeven moet worden. In dit gedeelte kunnen zowel bestaande U-turn gebruikers (die al een U-turn account hebben) als nieuwe gebruikers zonder account worden toegevoegd. In beide gevallen ontvangt de toegevoegde gebruiker een email waarin staat dat de gebruiker is toegevoegd. indien de gebruiker nog geen U-turn account heeft, zal deze eerst via registreren moeten worden aangemaakt waarna de omgeving zichtbaar wordt.

Nadat de nieuwe gebruiker toegevoegd is zal hij standaard de volgende rollen toegekend krijgen:

  • Read

  • Write

  • Execute

Indien gewenst kunnen de gebruikersrollen aangepast worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.