Skip to main content
Skip table of contents

Ophalen dossier bijlage uit AFAS Profit

Met het koppelingstype ‘Ophalen dossier bijlage uit AFAS Profit’ is het mogelijk om bestanden uit het AFAS Profit dossier op te halen en weg te schrijven naar een FTP server.

Bij de eigenschappen van de koppeling is het van belang om linksonder het veld ‘Basis versie’ uit te zetten, hierdoor komen een aantal extra opties beschikbaar voor het type bron dat je kan toevoegen.

Dit type koppeling ondersteund de algemene functionaliteiten Naam, Parameters, Verzamelen, Bewerken, Schemaen Melding, maar heeft specifieke schermen voor de volgende functionaliteiten:

In veel gevallen zal je met een AFAS Profit GetConnector de bijlagen informatie uit AFAS Profit halen. Belangrijk hierbij is dat de het ID van het dossier, ID van de bijlage en de naam van het bestand hierbij aanwezig zijn.

Instellingen AppConnector

Zorg dat je de juiste rechten op de AppConnector instelt. Om bestanden uit AFAS Profit op te halen, dient in de AppConnector in het gedeelte Connectoren de “AppConnectorSubject” aanwezig te zijn.

Verder dient de gebruik achter de token de juiste rechten te hebben.

Bestemming

Bij de bestemming kan worden aangegeven welke locatie op de FTP het moet komen. Zie verder Bestemming FTP server.

Koppelen

Bij het koppelen gedeelte moet opgegeven worden welke bestand en waar moet worden opgehaald.

Omgeving: Selecteer hier de omgeving waar de bestanden uit opgehaald moeten worden. Als deze er niet bij staat, maak deze dan eerst aan.

Kolom met Dossier Item ID (SubjectID): Dit is de ID van het dossier (bijvoorbeeld 16398)

Kolom met Dossier Item ID (SubjectID) handmatig: Hier kan hard een waarde van een dossier nummer opgegeven worden.

Kolom met Bijlage ID (FileID): Dit is de ID (GUID) van de bijlage. Een dossier kan nl. meerdere bijlagen hebben (bijvoorbeeld B5C2A19F4063CD70B81E9395219ED610)

Kolom met Bijlage ID (FileID) handmatig: Hier kan hard een waarde van een bijlage ID opgegeven worden.

Bestandsnaam in dataset: Uit deze kolom wordt de bijlage naam opgehaald worden. Door hier ook een pad in op te nemen, kunnen de opgehaalde bijlagen over verschillende folders verdeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van dossiers van alle medewerkers. Deze wil je misschien verdelen in een folder per medewerker. Door in de dataset (bewerken) op te geven iets als:

PY
"/" + {MedewerkerNummer} + "/" + {BestandsNaam}

Door dit toe te passen, wordt het bestand weggeschreven in een medewerker folder. Het medewerkernummer wordt in dit geval opgehaald bij het samenstellen van de dataset.

Bestandsnaam handmatig: De harde waarde van het bestand

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.