Skip to main content
Skip table of contents

Releasenotes 2021-10-14

Datum

Aanpassing

2021-10-14

1121 Bugfix: Na aanmaken van nieuwe organisatie en U-turn omgevinglukte het niet direct een koppeling toe te voegen. Dit was pas mogelijk door opnieuw de omgeving te openen. Dit is nu wel mogelijk.

2021-10-12

1132 Bugfix: Na het kopieren van een koppeling was de play knop inactief.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.