Skip to main content
Skip table of contents

U-turn omgeving

Binnen een organisatie in U-turn kun je 1 of meerdere omgevingen tot je beschikking hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een test-, acceptatie- en/of productie-omgeving.

Openen

Door op een omgeving te klikken, worden de bijbehorende U-turn koppelingen geopend voor deze omgeving.

Toevoegen

Zie Aanmaken nieuwe omgeving

Bewerken

Zie Bewerken omgeving

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.