Datum

Aanpassing

2022-03-09

1362 Niet meer toonen verwijderde organisaties in organisatie overzicht.

2022-03-09

1370 Mogelijkheid om in geval van een foutieve status code bij een HTTP opvraag van data een leeg resultaat terug te geven. Zie GetHttpRequest (= API-request naar een andere applicatie).

2022-03-09

1369 Initieel versie automatisch aanmaken conversie templates

2022-03-09

884 Beter zichtbaar bij de groepen (header) in welke groep je zit.

2022-03-09

1233 Sortering bij FTP bronnen op naam.