Skip to main content
Skip table of contents

Script toevoegen aan dataset

De omschrijvingen in dit gedeelte gelden voor indien je in jouw koppeling gebruik maakt van “Versie bibliotheek berekeningen” > 3.

Zie hier voor de uitleg over de “Versie bibliotheek berekeningen”

Wanneer de dataset is geopend via Actie 1, is het script te vinden op het vijfde tabblad.

In bovenstaand screenshot is het script tabblad te zien. De rode cijfers staan hieronder verder toegelicht.

  1. Met de uitvoeren knop kan het script getest worden. Dit verstuurt niets naar andere applicaties, het is puur het toepassen van het script om de data in de dataset

  2. Dit de script editor waar het daadwerkelijk script in gezet kan worden

Verschillende voorbeelden van scripts kunnen hier gevonden worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.