Skip to main content
Skip table of contents

Sortering toevoegen aan dataset

De omschrijvingen in dit gedeelte gelden voor indien je in jouw koppeling gebruik maakt van “Versie bibliotheek berekeningen” > 3.

Zie hier voor de uitleg over de “Versie bibliotheek berekeningen”

Wanneer de dataset is geopend via Actie 1, zijn de bronnen te vinden op het derde tabblad.

Sortering dataset

In bovenstaand screenshot is het sorteren tabblad te zien. De rode cijfers staan hieronder verder toegelicht.

  1. Dit is de kolom uit de dataset waarop gesorteerd kan worden

  2. Dit is de manier van sorteren.

    1. Oplopend (A-Z)

    2. Aflopend (Z-A)

  3. Met deze knop kan de sortering verwijderd worden.

  4. Hiermee kan een nieuwe sortering toegevoegd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.