Skip to main content
Skip table of contents

System.Data.DataView

Deze .NET library wordt gebruikt als basis voor verschillende basis formules.

Zie verdere documentatie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.dataview?view=netcore-3.1.

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn:

Aanmaken DataTable, omzetten naar DataView, sorteren en filteren

CODE
#Create DataTable
dt = System.Data.DataTable()
#Create DataColumn
dc = System.Data.DataColumn("id")
#Add column to table
dt.Columns.Add(dc)

#Create row based on table structure
row = dt.NewRow()

#Set value in column/cell
row["id"] = "abc"

#Add row to table
dt.Rows.Add(row)

#create DataView based on DataTable
dv = System.Data.DataView(dt)

#Sort DataView. This is for performance when searching
dv.Sort = "[id] asc"

#Create array of all object to search for
xFilterArray = System.Array[System.String](["abc"])

#Find all rows and get a Array of DataRowView objects
dvRows = dv.FindRows(xFilterArray)

#From the found rows, get first row and value in column "id"
dvRows[0].Row["id"]

Dit voorbeeld maakt een DataTable aan zoals we ook al zagen in het voorbeeld bij System.Data.DataTable. Vervolgens wordt deze DataTable omgezet naar een DataView, gesorteerd en wordt er in gezocht. Door het eerst te sorteren, wordt het zoeken sneller. De sortering zal dus moeten plaatsvinden op de sleutel/sleutels (de velden waarom gezocht moet worden). De uitkomst van deze formule is:

abc

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.