Skip to main content
Skip table of contents

Template installeren

Vanuit de detail weergave van een template kan deze geïnstalleerd worden.

image-20240625-083059.png

Na het klikken op de installeer knop, wordt er om bevestiging gevraagd.

image-20240625-083202.png

In het bevestig scherm wordt (nogmaals) weergegeven welke kosten er per maand in rekening gebracht zullen worden. Nadat er nogmaals op de installeer knop geklikt is, start het importeer proces van de template.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.