Skip to main content
Skip table of contents

Template toevoegen en bewerken

Versiebeheer en rechten

Gebruikers met de rol “TemplateDeveloper“ krijgen de mogelijkheid om template toe te voegen en te bewerken. Wanneer een template voor het eerst is toegevoegd aan de store, ontstaat er een versie 1. Er wordt vastgelegd wie de template heeft opgeslagen, op welk moment, in welke organisatie en welke omgeving. Nadien kan deze template uitsluitend worden aangepast door gebruikers die in dezelfde omgeving zijn ingelogd.

Nieuwe template toevoegen

Voordat een nieuwe template toegevoegd kan worden, zal er een export gemaakt moeten worden van één of meerdere koppelingen. Dit levert een zip bestand op.

image-20240617-100049.png

Vanuit het overzicht in de template store, kan er middels de knop een nieuwe template worden toegevoegd.

image-20240621-100633.png

In het formulier dienen de volgende gegevens ingevuld te worden:

  • Naam - kies een duidelijke naam voor de template.

  • Korte omschrijving - beschrijf in enkele woorden wat te koppeling doet. Samen met de naam wordt deze omschrijving in het overzicht van koppelingen getoond.

  • Uitgebreide omschrijving - er kan uitgebreid worden beschreven wat de koppeling doet.

  • Prijs per maand - de vaste prijs per maand die gefactureerd wordt zodra de template wordt geïnstalleerd in een omgeving van een organisatie.

  • Bestand - kies het zip bestand welke is verkregen tijdens het exporteren van de koppeling(en).

Template bewerken

Voor het bewerken van een template, geldt in grote lijnen hetzelfde als wat er bij het toevoegen van een template is beschreven.

image-20240621-100729.png

Het verschil is dat het toevoegen van een bestand optioneel is. Wanneer er geen bestand wordt meegegeven, zal alleen de naam, omschrijving etc. worden gewijzigd. Verder dien nu ook de volgende velden ingevuld te worden:

  • Release notes - welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden. Dit kunnen wijzigingen betreffen in de koppeling, maar ook in de gegevens van de template zelf zoals de omschrijving of de prijs.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.