Skip to main content
Skip table of contents

Verwijzen naar een kolom uit dataset

Op verschillende plekken in U-Turn Studio kom je de mogelijkheid tegen om hoofdregels te selecteren. Dit zijn de regels die, veelal bij een blok om data te versturen, gebruikt worden.

Wanneer er hoofdregels geselecteerd zijn is het soms wenselijk om data uit die hoofdregels te kunnen gebruiken in dat bouwblok. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een stuk van een URL bepaald wordt in berekende kolommen.

Nadat in een bouwblok hoofdregels geselecteerd zijn, zijn de waarden uit die dataset bruikbaar in de velden die een Waarde of berekening veld zijn.

In onderstaand voorbeeld is een bouwblok te zien waarin een API request uitgevoerd wordt. Hiervoor heb ik als hoofdregels ‘Bewerken berekende kolommen succes’ geselecteerd. In deze berekende kolommen staat een kolom met de URl, deze wil ik gebruiken in de URL van mijn verzoek.

image-20240522-080754.png

Hiervoor klik ik op de waarde of berekening van de URL, waarna de berekeningen editor opent.

image-20240522-081011.png

In de berekeningen editor kan je met de toetsencombinatie control + spatie alle beschikbare items tonen. Hierin zie je nu ook alle kolommen uit de geselecteerde dataset bij de hoofdregels. Kies vervolgens de gewenste waarde uit de dataset die je voor dat veld wil gebruiken.

image-20240522-081154.png
image-20240522-081218.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.