Skip to main content
Skip table of contents

Wijzig gebruikersrollen

Voor het wijzigen van rollen wordt een popup getoond waarin de beschikbare en toegekende rollen staan en kunnen deze middels de knoppen toegewezen en/of afgenomen worden van de gebruiker.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.