Skip to main content
Skip table of contents

Berekende kolommen toevoegen aan dataset

De omschrijvingen in dit gedeelte gelden voor indien je in jouw koppeling gebruik maakt van “Versie bibliotheek berekeningen” > 3.

Zie hier voor de uitleg over de “Versie bibliotheek berekeningen”

Wanneer de dataset is geopend via Actie 1, zijn de berekende kolommen te vinden op het tweede tabblad.

Algemeen

Een berekende kolom is een extra kolom in dataset waar je logica op kan toepassen. Denk aan het uitvoeren van een formule, berekening of logisch vergelijk. Door een berekende kolom te selecteren (via de velden in tree links of door op de kolom te klikken in de voorbeeld data) wordt de berekenede kolommen editor actief.

Berekende kolommen editor

In bovenstaand screenshot is het berekende kolommen tabblad te zien. De rode cijfers staan hieronder verder toegelicht.

  1. Wanneer je een formule, script of iets anders in de editor hebt gezet, kan je via de uitvoeren knop testen of de uitkomst het gewenste resultaat heeft. Deze knop voert alleen de berekening uit en verstuurt bijvoorbeeld geen gegevens naar een andere applicatie.

  2. Dit is de editor waarin getypt kan worden. Veel voorbeelden kunnen gevonden worden via deze link.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.