Skip to main content
Skip table of contents

Bestand opslaan op FTP-server

Met behulp van dit endpoint is het mogelijk om een bestand op de FTP-server op te slaan.
Dit kan handig zijn indien het wenselijk is als vanuit een andere applicatie (of door een andere partij) bestanden automatisch aangeleverd moeten worden om verwerkt te worden door een koppeling.

Endpoint

/api/file/save

Methode

POST

Headers

In de header dient de key ‘Authorization’ opgenomen te worden met het bearer-token dat verkregen is via Ophalen token U-turn API

Daarnaast dient de key ‘Content-Type’ met de waarde 'application/json' opgenomen te worden.

Body

In de body moeten de informatie zitten om het bestand op de FTP server op te kunnen slaan.
Deze informatie bestaat uit:

[ConnectorID]

Dit is de connector ID van de FTP-app die gebruikt moet worden voor het opslaan van het bestand.
In het overzicht van de FTP-apps is de connector ID te achterhalen.

[Path]

Dit is het path op de FTP server waar het bestand opgeslagen moet worden.

[Filename]

Dit is de naam van het bestand dat opgeslagen moet worden.

Let op: zorg voor unieke bestandsnamen, want als er op de betreffende locatie al een bestand met dezelfde naam bestaat zal deze overschreven worden.

[File]

Dit is een base64 string van de content van de file die opgeslagen moet worden.

Voorbeeld body

JSON
{
    "ConnectorID" : "1507" ,
    "Path" : "/test_input" ,
    "Filename" : "testbestand.txt" ,
    "File" : "RGl0IGlzIGVlbiB0ZXN0"
}

Result

Het endpoint zal een waarde ‘true’ of ‘false’ teruggeven om aan te geven of het opslaan van het bestand op de FTP-server succesvol geweest is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.