Skip to main content
Skip table of contents

Bronnen toevoegen aan dataset

De omschrijvingen in dit gedeelte gelden voor indien je in jouw koppeling gebruik maakt van “Versie bibliotheek berekeningen” > 3.

Zie hier voor de uitleg over de “Versie bibliotheek berekeningen”

Wanneer de dataset is geopend via Actie 1, zijn de bronnen te vinden op het eerste tabblad.

In bovenstaand screenshot is het bronnen tabblad te zien. De rode cijfers staan hieronder verder toegelicht.

Deel 1 - Bronnen

In het linker blok staan alle bronnen welke bij het verzamelen gedeelte in deze koppeling zijn vastgelegd.

Deel 2 - Relaties

In het rechter deel van het scherm, staan alle bronnen welke in deze dataset gebruikt worden en de relaties tussen deze bronnen.

Actie 3 - Toevoegen bron

Via dit groene plusje, kan een bron toegevoegd worden aan de dataset. Door hier op te klikken, komt de bron in het rechter (Deel 2) er bij.

Actie 4 - Opties bronnen

Door op de drie puntjes te klikken, komen er een aantal opties beschikbaar.

Verversen kolommen → Door de kolommen te verversen, kijkt de U-turn of er veranderingen zijn in de kolommen die uit de bron teruggegeven worden. Dit is dus alleen voor het verversen van kolommen, niet voor de data. Deze optie hoeft dus alleen gebruikt te worden als er wijzigingen zijn in de data structuur, niet in de data zelf.

Aanpassen → Hiermee wordt het bewerken scherm van de bron geopend. In dit scherm kunnen bijvoorbeeld extra filters aan de bron worden toegevoegd.

Actie 5 - Opties geselecteerde bron

Door op de drie puntjes te klikken, komen er een aantal opties beschikbaar.

Verwijderen → Deze optie verwijderd de geselecteerde bron uit de dataset. De bron blijft wel als bron beschikbaar om nogmaals toegevoegd te kunnen worden.

Actie 6 - Verband toevoegen tussen bronnen

Hiermee kan een extra verband worden toegevoegd tussen de bronnen. Een uitgewerkt voorbeeld kan hier gevonden worden.

Actie 7 - Verband definiëren tussen bronnen.

Hier kan een kolom uit eerdere bronnen (bovenliggende) bronnen gekozen worden en gekoppeld worden aan een kolom uit de zojuist toegevoegde bron.

Eerste lijst/keuze lijst→ Hierin staan alle kolommen van de bovenliggende bronnen.

Operator → Hierin staat de operator die voor het verband gebruikt moet worden. Veelal zal dit = zijn.

Kolommen bron/keuze lijst → Dit zijn alle kolommen uit de huidige bron.

Actie 8 - Verwijderen verband

Hiermee wordt een verband verwijderd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.