Skip to main content
Skip table of contents

Historie van een koppeling

Met de historie van een koppeling kan gekeken worden wanneer een koppeling is uitgevoerd en wat hiervan het resultaat is geweest.

De historie is te vinden in het control center, op de volgende plek:

Wanneer je op deze knop klikt zal het volgende scherm openen:

Hier zie je alle keren dat de koppeling is uitgevoerd. Wanneer je in het bovenste gedeelte een uitvoer selecteert verschijnen hiervan de details in het onderste gedeelte van het scherm.

Hier zie je het resultaat van de uitgevoerde actie, en eventueel details.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.