Skip to main content
Skip table of contents

U-Turn Studio koppeling

Wanneer je een nieuwe U-Turn Studio koppeling aanmaakt verschijnt er een dialoogvenster waarin je de naam en omschrijving van je U-Turn Studio koppeling op kan geven.

Wanneer je dit gedaan hebt kan je op het kruisje van de dialoog klikken. De naam wordt automatisch opgeslagen.

Onderdelen U-Turn Studio koppeling

Een U-Turn Studio koppeling bestaat globaal uit drie onderdelen: het canvas (1), de toolbox (2), en het control center (3).

Canvas

Toolbox

Control center

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.