Skip to main content
Skip table of contents

Control center

In het control center kunnen een aantal zaken over uitvoer en opslaan van de koppeling geregeld worden. Het control center is te vinden bovenaan de pagina wanneer een koppeling geopend is:

In het control center kunnen de volgende onderdelen gevonden worden:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.