Skip to main content
Skip table of contents

Koppeling uitvoeren of stoppen

Je kan een koppeling handmatig starten of stoppen.

Je start een koppeling door op de play-knop te klikken. Hier krijg je de optie om de conceptversie uit te voeren, of de gepubliceerde versie.

Kies de gewenste variant, de groene play-knop verandert nu in een spinner om aan te geven dat de koppeling gestart is.

Wanneer je kiest voor ‘Uitvoeren concept’ zal het concept automatisch eerst opgeslagen worden.

Wanneer dit het geval is zal ook de stop-knop beschikbaar worden. Klik hier op als je de uitvoer van de koppeling af wil breken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.