Skip to main content
Skip table of contents

Lijst met bestanden op FTP aanmaken (CreateFileListFTP)

Dit component wordt gebruikt om een lijst van bestanden op een FTP locatie te maken.

Na het kiezen van dit component dient er eerst een omschrijving ingevuld te worden. Vervolgens selecteer je een FTP-verbinding die je in je omgeving binnen APPS aangemaakt hebt en geef je ook het Path op de FTP server waarvan de lijst met bestanden gemaakt moet worden

Het veld ‘Path op FTP server’ is een formule veld, waardoor je ook o.b.v. parameters en andere formules het te gebruiken Path kunt bepalen.

Wanneer je dit component gebruikt zul je bijna altijd ook het component Maak bestand op FTP (SendFileToFTP) gebruiken om de lijst als bestand op een FTP locatie op te slaan. Dit bestand kun je dan in een andere koppeling weer als input gebruiken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.