Om dit component te gebruiken dient het component Lijst met bestanden op FTP aanmaken (CreateFileListFTP) al toegepast te zijn. Dat component dient namelijk als input voor dit component.

Na het selecteren van dit component kun je een omschrijving toekennen en zul je als eerste aan moeten geven welke bron (Bron voor lijst met bestanden op FTP) je wilt gebruiken.

Je kunt enkel bron componenten die boven dit component in het scherm staan gebruiken

Vervolgens selecteer je een FTP-verbinding die je in je omgeving binnen APPS aangemaakt hebt en geef je ook het Path op de FTP server op waar je het te maken bestand wilt plaatsen.

Daarna selecteer je het bestandsformaat (CSV, Excel, XLSB, Tab, XML of aangepast) en vul je de naam voor het aan te maken bestand in.

De velden ‘Path op FTP server’ en ‘Bestandsnaam’ zijn formule velden, waardoor je ook o.b.v. parameters en andere formules het te gebruiken Path en/of bestandsnaam kunt bepalen.

Het eindresultaat is een bestand met alle bestanden aanwezig op deze FTP locatie.

Dit kan vervolgens gebruikt worden om te bestanden op te pakken en te verwerken.