Skip to main content
Skip table of contents

Mail SMTP

Dit type applicatie stelt je in staat om vanuit U-Turn Studio emails te versturen.

Om deze applicatie succesvol te registreren zijn een aantal gegevens vereist.

image-20240212-142230.png

Naam: dit is de naam van de applicatie zoals deze in U-Turn Studio zichtbaar is.

Omschrijving: een omschrijving van de emailapplicatie.

Van: het emailadres van waar de email afkomstig is.

Weergave naam: weergave naam van de afzender van de email.

Host: host van het emailaccount.

Poort: poortnummer.

Gebruikersnaam: gebruikersnaam van het emailaccount.

Wachtwoord: wachtwoord van het emailaccount.

Versleuteling toepassen (SSL): vink hier aan of versleuteling toegepast moet worden of niet.

Wanneer de instellingen allemaal ingevuld zijn kan je de instellingen testen. Klik hiervoor op ‘E-mailinstellingen testen’. Vervolgens zie je een popup met daarin de velden Ontvanger, Onderwerp en Tekst:

image-20240212-145940.png

Wanneer dit is ingevuld klik je op ‘Testmail sturen’. Er wordt nu geprobeerd een email te versturen, je krijgt een melding of deze actie geslaagd is of niet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.