Datum

Aanpassing

2021-11-10

1168 Indien een groep werd uitgevoerd, maar al werd uitgevoerd op dat moment, werd dit niet gelogged (en daardoor niet terug te zien). Dit wordt nu wel op groeps niveau gelogged. zie Groep toevoegen/bewerken gedeelte opties.

2021-11-10

1188 Bugfix bij bepaalde componenten in Versturen gegevens naar andere applicatie (API) moet een dataset geselecteerd worden. Het opslaan van de dataset ging niet altijd goed. Dit is opgelost

2021-11-10

1217 Bugfix wanneer een schema werd aangepast, werden deze wijzigingen niet altijd opgeslagen (bv uitzetten maand bij maand type)

2021-11-10

1212 Meer mogelijkheden in Versturen gegevens naar andere applicatie (API). Bepaalde onderdelen in componenten ondersteunen nu ook berekeningen (zie … achter de te selecteren velden in een component)

2021-11-10

1221 Diverse stabiliteitsverbeteringen om te voorkomen dat U-turns niet uitgevoerd worden en verbeterde interne monitoring.