Skip to main content
Skip table of contents

Toon gebruikers

Op deze tab worden de aan de omgeving gekoppelde gebruikers getoond inclusief de toegekende rollen. Aan het einde van iedere regel staan 3 puntjes. Vanuit dit menu kunnen extra acties op de gebruiker worden uitgevoerd.

De volgende extra acties zijn beschikbaar op een gebruiker:

Wijzig rollen

Zie Wijzig gebruikersrollen

Verwijderen

Door het kiezen van deze actie zal na het geven van een bevestiging de gebruiker uit verwijderd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.