Skip to main content
Skip table of contents

U-Turn: Loop door FTP Bestanden

Deze koppeling is het startpunt voor de dossier conversie. Aangezien het vaak om grote aantallen gaat is deze koppeling dusdanig opgezet dat maximale verwerkingssnelheid gerealiseerd kan worden. Hiervoor zijn een aantal dingen gedaan:

Let op, het gebruik van de instelling MaxDegreeOfParallelism brengt extra kosten met zich mee. Kijk voor extra informatie op Prijzen geavanceerde opties.

  1. De instelling ‘MaxDegreeOfParallelism’ voorzien van een waarde van 20. Dit zorgt ervoor dat iedere onderliggende koppeling maximaal 20 keer gelijktijdig gestart wordt.

  2. Er is een script op de dataset aanwezig die de volledige set aan documenten opsplitst, zodat de paralel draaiende koppelingen allemaal een sub-set gaan verwerken.

De dataset bevat 2 berekende kolommen ('Start_ID' en ‘Eind_ID’) welke door het script op de dataset gevuld zullen worden.

In het ‘Koppelen’ scherm komen de aan te roepen koppelingen te staan en kunnen ook de parameters aangegeven worden.

Importeer onderstaande file in U-Turn voor de koppeling ‘Loop door FTP Bestanden’

Loop door FTP bestanden.json

Aanpassen waarde ‘MaxDegreeOfParallelism’

Open de koppeling en klik in het top-menu op de button 'Structuur koppeling'.

Door hierin te wijzigen kan de koppeling beschadigd raken en is dit mogelijk niet herstelbaar. Gebruik deze optie alleen als je zeker weet wat je doet.

Vul in de zoekbox (1) nu ‘MaxDegreeOfParallelism’ in en scroll vervolgens iets naar beneden om het betreffende element in de structuur gehighlight te zien (2)

Klik vervolgens op de waarde en pas het naar wens aan.

Ga vervolgens naar de dataset en ga naar de code van de dataset om daar de waarde van de variabele ‘numberOfSets' ook aan te passen naar dezelfde waarde die je opgegeven hebt voor ‘MaxDegreeOfParallelism’

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.