Skip to main content
Skip table of contents

U-Turn Studio schema

Een koppeling kan via een schema uitgevoerd worden. Wanneer dit is ingesteld wordt de koppeling automatisch op dat moment uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld één keer per uur zijn, elke nacht om 12 uur of elke 13e van de maand. Hierin kan je zelf instellen wat de frequentie van de uitvoer moet worden.

De schema’s kan je vinden in de verticale toolbar onder het vierde tabje.

Met de knop ‘Schema toevoegen’ kan een nieuw schema gemaakt worden. Vervolgens verschijnt een popup waar een naam en type schema opgegeven kunnen worden. De typen schema zijn: per aantal minuten uitvoeren, per dag uitvoeren, per week uitvoeren en per maand uitvoeren.

Per aantal minuten uitvoeren

Met dit type schema wordt de koppeling elke x minuten uitgevoerd. De minimale frequentie hiervan is elke vijf minuten. Voer bij ‘Uitvoeren ieder aantal minuten’ de frequentie in om de hoeveel minuten de koppeling uitgevoerd moet worden.

Vervolgens is nog in te stellen wat de gebruikstijden zijn. Hoeft een koppeling bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren draaien, stel dan in dat deze van maandag t/m vrijdag, en van 9 - 17 uur draait. Wanneer alles ingesteld is kan het schema opgeslagen worden en kan je de popup sluiten.

Per dag uitvoeren

Dit type schema zorgt ervoor dat de koppeling één keer per dag wordt uitgevoerd op een vast tijdstip. Hier kan een startdatum ingevuld worden, evenals de tijd dat de koppeling uitgevoerd moet worden. Met het veld voor Startdatum schema kan ingesteld worden dat de koppeling pas vanaf een bepaalde datum elke dag gaat draaien.

Per week uitvoeren

Met dit type schema kan de koppeling op vaste momenten in de week uitgevoerd worden. Selecteer de startdatum en tijd, en vervolgens op welke dagen van de week de koppeling moet draaien.

Per maand uitvoeren

Met dit type schema kan je gedetailleerd instellen wanneer een koppeling eenmaal daags in de maand moet draaien. Dit is handig wanneer een koppeling bijvoorbeeld alleen maar in bepaalde maanden moet draaien, of wanneer deze op hele specifieke datums uitgevoerd dient te worden.

Wanneer een schema volledig is aangemaakt is deze ook weer terug te zien in de toolbox.

Met het vinkje dat voor de naam staat kan een schema actief of inactief gemaakt worden. Wanneer een schema inactief is zal deze niet uitgevoerd worden. Door op de regel (of het potlood-icoontje) te klikken kan je het schema wijzigen. Met het prullenbak-icoontje kan het schema verwijderd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.