Skip to main content
Skip table of contents

Toolbox

In de toolbox bevinden zich alle onderdelen om een U-Turn Studio koppeling samen te stellen.

De toolbox bestaat uit een verticale menubalk met daarin vier tabbladen. De tabbladen zijn:

Algemeen (naam en omschrijving)

Parameters

Bouwblokken

Schema

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.