De koppeling kan gestart worden via de API. Doe dit door het volgende aan te roepen.

Endpoint

/api/execute/mapping

Methode

POST

Body

In de body moeten het nummer van de koppeling zitten en eventueel de parameter waarden. Deze parameter waarden overschrijven de waarden in de koppeling en de koppeling zal met deze waarden worden uitgevoerd.

In de body worden een aantal waarden gebruikt:

[KOPPELING ID]

Dit is het nummer van de koppeling. Deze is te vinden in het koppelingenoverzicht in de kolom ID.

[NAAM PARAMETER]

Dit is de naam van de parameter (indien aanwezig) zoals in de koppeling gedefinieerd.

[WAARDE PARAMETER ALS BASE64]

Dit is de waarde van het script voor deze parameter. Let dus op dat dit een script betreft. Deze waarde moet omgezet worden naar een base64 string. Dit kan je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken een website als https://www.base64encode.org/

Zie hieronder enkele voorbeelden:

Tekst waarde insturen naar parameter
'Mooqe U-turn'
PY

Hiervoor moet je de waarde

J01vb3FlIFUtdHVybic=

insturen

Nummer insturen als parameter
123
PY

Hiervoor moet je de waarde

MTIz

insturen

Voorbeeld aanroepen koppeling zonder parameter

{
	"MappingID": [KOPPELING ID],
	"Mapping_Parameters": []
}
JSON

Voorbeeld aanroepen koppeling met 1 parameter

{
	"MappingID": [KOPPELING ID],
	"Mapping_Parameters": [
		{
			"Parameter": {
				"Name":"[NAAM PARAMETER]",
        "Value":"[WAARDE PARAMETER ALS BASE64]"
			}
		}
	]
}
JSON

Voorbeeld aanroepen koppeling met meerdere parameters

{
	"MappingID": [KOPPELING ID],
	"Mapping_Parameters": [
		{
			"Parameter": {
				"Name":"[NAAM PARAMETER 1]",
        "Value":"[WAARDE PARAMETER 1 ALS BASE64]"
			}
		},
		{
			"Parameter": {
				"Name":"[NAAM PARAMETER 2]",
        "Value":"[WAARDE PARAMETER 2 ALS BASE64]"
			}
		}
	]
}
JSON

Voorbeeld aanroep