Skip to main content
Skip table of contents

Verwijder bestand op FTP (RemoveFileOnFTP)

anneer je met het component Maak bestand op FTP (SendFileToFTP) een bestand hebt gemaakt met te verwerken bestanden kun je dat bestand vervolgens gebruiken om de bestanden in de lijst te verwerken in een andere koppeling.

Afhankelijk van de verwerking kun je dan met dit component de verwerkte bestanden verwijderen, zodat ze niet nogmaals verwerkt kunnen worden..

Nadat je het component toegevoegd hebt selecteer je als eerste de dataset die gebruikt moet worden en geef je een omschrijving op.

Daarna selecteer je de FTP-verbinding en het path op de FTP-server waar de verwerkte bestanden staan.
Vervolgens gaan we aangeven wat het bestandsformaat, de bestandsnaam van het te verwijderen bestand is. Aangezien dit voor ieder bestand mogelijk anders zou kunnen zijn hebben we in de dataset hier aparte berekende kolommen voor toegevoegd.

Het veld ‘Path op FTP server’ is een formule veld, waardoor je ook o.b.v. parameters en andere formules het te gebruiken Path kunt bepalen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.