Skip to main content
Skip table of contents

Aanpassen omgeving

In dit scherm kun je de functionele naam en het omgevingstype (acceptatie, test of productie) aanpassen.

Op het tabblad gebruikers worden de aan de omgeving toegekende gebruikers getoond en kunnen nieuwe gebruikers toegevoegd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.