Skip to main content
Skip table of contents

Mailchimp

In dit type applicatie kan je gemakkelijk connectie maken met Mailchimp. Het enige wat hiervoor benodigd is de server en de token. Het token kan een Basic token zijn of een Bearer token.

Voor de juiste configuratie en het aanmaken van API keys kan je de Mailchimp documentatie raadplegen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.