Skip to main content
Skip table of contents

Voorgedefinieerde applicaties

Naast het volledig zelf invoeren van een applicatie zijn er een aantal veelgebruikte applicaties die voorgedefinieerd zijn. Voor deze applicaties hoef je alleen de informatie op te geven die specifiek is voor jouw omgeving. De overige informatie is al beschikbaar in de definitie van de applicatie. Het grote voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld zelf niet op zoek hoeft te gaan naar de metadata definitie van het type applicatie dat je toe wil voegen.

De voorgedefinieerde applicaties zijn:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.