Skip to main content
Skip table of contents

Test API (Petstore)

Dit type applicatie is toegevoegd om gemakkelijk mee te kunnen testen en om U-Turn Studio uit te kunnen proberen. Voor deze test API hoef je alleen maar een naam in te geven. Vervolgens kan je in je U-Turn Studio project zowel data ophalen als data versturen naar deze applicatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.